สนใจครอบครองบูชา

สนใจครอบครองบูชา

"เทวะตา ศิลปาคม"
เทวะตาศิลปาคม แปลว่า ผลงานศิลปะมีองค์เทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังทรงพลานุภาพด้วยเวทย์มนต์และพระคาถา ทั้ง อาคมวิทยามหาสรรพวิชา ทิพย์มนต์ อันมากด้วย พระพุทธคุณแห่งพระรัตนตรัย(ศิลปะที่ต้องด้วยมนต์และพระคาถา) 
ด้วยพระคาถาโพชฌงค์ ๗

พระอภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์
ท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง ๗ ปาง
เนื้อองค์บูชาใช้เนื้อสัตตะโลหะ ๗ ประการ
เนื้อเหรียญบูชาทั้ง ๗ เนื้อ
หัวใจทั้ง ๗ ปาง

เป็นการตอกย้ำ หัวใจของทั้ง ๗ ปาง คือ
สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ (หัวใจพระอภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์ )
เปรียบดั่ง องค์ท่านท้าวท่านเสด็จ อวตาร ลงมาทั้ง ๗ ปาง เพื่อปกปักษ์พิทักษ์รักษาเกื้อหนุน เหล่ามวลมนุษย์และทุกภพภูมิ ให้เกิดความผาสุขด้วยธรรมบารมี
จึงเรียกได้ว่า "สัตตะคัมภีร์ไวศรวัณ" คัมภีร์ที่ว่าด้วย ทั้ง ๗ ปาง แห่ง ท้าวจตุโลกบาล พระนามว่า ท้าวเวสสุวรรณ

เปิดให้จอง ครอบครอง รุ่นแรก
ปางร่ายพระเวทย์

เหรียญเนื้อสัตตะโลหะ กล่องผ้าไหม จำนวน ๑,๗๗๗ องค์ พร้อมเป็นเจ้าของ งานศิลปะ NFT เทวะตาศิลปาคม ปางร่ายพระเวทย์ ราคาบูชา ๑,๗๗๗ บาท

ผู้ที่ได้ครอบครอง รุ่นแรกปางร่ายพระเวทย์ ทั้ง ๑,๗๗๗ คน จะได้สิทธิ์ร่วมพิธีบรวงสรวงใหญ่ ในการจัดสร้าง ท่านท้าวเวสสุวรรณ ปางร่ายพระเวทย์ องค์หล่อขนาด ๑๗ นิ้ว กระบองมหากาลท่านท้าวทำด้วย เนื้อโลหะ เมฆสิทธิ์ ประดับด้วยพลอย และ แร่รัตนชาติแท้ ประดับด้วยทองคำแท้น้ำหนัก ๓ บาท ราคาบูชา ๙๙๙,๙๙๙ บาท และ มีสิทธิ์ลุ้นเสี่ยงบารมี เป็นเจ้าของ องค์หล่อ ๑๗ นิ้ว ปางร่ายพระเวทย์ องค์แรก

สนใจครอบครองบูชา


ช่องทางการชำระเงิน

สแกน QR Code เพือโอนเข้าบัญชี

บัญชีพร้อมเพย์ : 0205565047798 (บจก.อาร์ทเวนเจอร์ เอ็นเอฟที)

หรือ