ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ตำแหน่งหน้าที่ ทั้ง ๔ ตำแหน่งในงาน เทวะตาศิลปาคม 
ทั้งหมดนี้เรียกว่า ทั้ง ๔ ผู้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ของผลงานทั้งหมดในทุกชิ้นงาน เทวะตาศิลปาคม เปรียบดั่ง ขอบารมี ท้าวมหาราชทั้ง ๔ คือ

ท่านท้าววิรุฬหก คุมด้านทิศใต้
ท่านท้าววิรูปักข์ คุมด้านทิศตะวันตก
ท่านท้าวธตรฐ คุมด้านทิศตะวันออก
ท่านท้าวเวสสุวัณ คุมด้านทิศเหนือ

มาประสิทธิประทานความสำเร็จให้ในทุกชิ้นงาน ตำแหน่งทั้ง ๔ ใน งาน เทวะตา ศิลปาคม

๑.ประพันธกร ( ผู้ สร้างสรรค์เขียนและปั้น งานทั้ง ๗ ปาง )

นาย พรชัย แกล้วทนง ( Lama )

๒.ประพันธคม ( การแต่งการร้อยกรองที่ต้องด้วยมนต์และพระคาถา )

นาย รุจิภาส เศรษฐพิบูลวัฒนา ( อาจารย์เอรุจิภาส )

๓.พันธกรเมทา ( ดิจิตอล เมทาเวิร์ส )

นาย พรชัย วงกระจ่าง

๔.พันธกร ( ควบคุมดูแลการผลิต )

นาย ชีวา ลาภินตั้งสุทธิ

ประพันธกร Lama ศิลปิน ผู้ สร้างสรรค์เขียนและปั้น งานทั้ง ๗ ปาง #ประพันธกร (อ่านว่า ประ-พัน-ทะ-กอน) แปลว่า ผู้สร้างสร้างสรรค์ผลงานขึ้นจากความว่างเปล่าให้บังเกิดขึ้นมาในโลกความเป็นจริง สิ่งที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Author เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่า Auteur หรือกระทั่งเรียกในภาษาเยอรมันว่าUrheberมีรากมาจากคำภาษาลาตินว่า Auctorที่มีความหมายว่า “ผู้สร้าง” คำว่า “ผู้สร้าง” หมายถึงการสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่า เป็นการสร้างระดับเดียวกับพระเจ้าที่สร้างโลกและมนุษย์ ซึ่งก็ไม่แปลกที่คำว่า “ผู้สร้าง” ในภาษาไทยในที่นี้จะแปลมาจากคำภาษาอังกฤษกว่า Creator หรือ Originator ดังนั้นโดยรากฐานแล้วสิ่งที่เรียกกันในภาษาไทยว่า “ประพันธกร” ก็จึงเป็นสิ่งเดียวกันกับ “ผู้สร้าง”

ประพันธคม (อ่านว่า ประ-พัน-ทะ-คม) (อาจารย์เอ รุจิภาส) แปลว่า การแต่ง การเรียบเรียง ร้อยกรอง แต่งข้อความให้มีความไพเราะเชิงวรรณศิลป์ให้เกิดความเกี่ยวเนื่อง ความผูกพันกัน ด้วยทั้งพระคาถา ผูกอักขระแลเลขยันต์ บทประพันธ์ที่ข้องด้วยมนต์ และ สามารถปลุกเสกได้ด้วยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวง สักการะ สรรพเวทย์วิทยา ที่ประพันธ์ขึ้น ด้วย พระเวทย์ อาคม พระคาถา อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังทรงพลานุภาพด้วยเวทย์มนต์และพระคาถา ทั้ง อาคมวิทยามหาสรรพวิชา ทิพย์มนต์ อันมากด้วย พระพุทธคุณแห่งพระรัตนตรัย(การแต่งการร้อยกรองที่ต้องด้วยมนต์และพระคาถา) เรียกว่า ประพันธคม

พันธกรเมทา นาย พรชัย วงกระจ่าง ดูแล เกี่ยวกับ ดิจิตอล เมทาเวิร์ส พันธกรเมทา (อ่านว่า พัน-ทะ-กอน-เม-ทา) แปลว่า ผู้สร้างสรรค์ความผูกพัน ผู้เชื่อมความผูกพัน ผู้ประสานนำสิ่งสำคัญยิ่งมาเชื่อมต่อกันระหว่าง โลกปัจจุบัน เข้าสู่ โลก ดิจิตอล ถึง เมทาเวิร์ส เพื่อความสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกเคยมีมา กล่าวคือ การนำ สองคำสองความหมาย มา สมาส กัน คือ พันธกร และ เมทา มาจาก (เมทาเวิร์ส) Metavers นั้นหมายความว่า ตำแหน่งนี้ พันธกรเมทา เป็นการนำโลกจริงและโลกเสมือน ผนวกเข้าด้วยกัน ด้วยพันธกิจ คือการนำสิ่งที่สรรค์สร้างในโลกจริงโอนถ่ายส่งต่อข้ามสู่โลกเสมือนหรือดิจิตอล ด้วย องค์ความรู้ที่รู้ยิ่ง เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดขึ้นทั้งโลกจริงและโลกเสมือน

พันธกร ชีวา ลาภินตั้งสุทธิ ผู้ ประสานความวิเศษทุกทางเข้าด้วยกันแล้ว ควบคุมจังหวะของ งานวิเศษนี้ทั้งหมด Producer หรือ โปรดิวเซอร์ ทำงานเบื้องหลังการผลิตทุกขั้นตอน มีหน้าที่ควบคุม ดูแลภาพรวมของทุกชิ้นงาน พันธกร (อ่านว่า พัน-ทะ-กอน ) แปลว่า ผู้สร้างสรรค์ความผูกพัน ผู้เชื่อมความผูกพัน ผู้ประสานนำสิ่งสำคัญยิ่งมาเชื่อมต่อกัน เพื่อความสำคัญยิ่งกว่า หรืออาจจะหมายถึง ในทางหลักของศาสนาหนึ่ง กล่าวว่า พันธกรทั้งห้าของพระเจ้า หมายถึง เครื่องมือของพระผู้เป็นเจ้าในการทำพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จตามพระประสงค์ โดยสำเร็จสมบูรณ์สมหมาย