ข้อมูลองค์หล่อ

ท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง ๗ ปาง
( เทวะตา ศิลปาคม )

ใช้เนื้อ สัตตะโลหะ สร้างทั้ง ๗ ปาง  สัตตะโลหะ เป็นการแปรธาตุ ทั้ง ๗ ให้มีพลานุภาพเข้มขลัง

โดยใช้ฤกษ์หล่อในวันดิถีตามตำราพิชัยสงครามโบราณเรียกฤกษ์พรหมประสิทธิ์ เป็น ฤกษ์เศรษฐี เมื่อใช้สรรพฤกษ์มงคลนี้แลย่อมส่งผลพลานิสงส์ โชคลาภ ร่ำรวย ปกป้อง คุ้มครอง สำเร็จ มิ่งมงคลตลอดกาล

สัตตะโลหะ หมายถึง โลหะผสม ๗ ชนิด
อันประกอบด้วย เหล็ก, ปรอท, ทองแดง, เงิน, ทองคำ, จ้าวน้ำเงิน, บริสุทธิ์ ตามอัตราส่วนของแต่ละตำรา
สัตตะโลหะ(สัตตะ แปลว่า ๗ ) เปรียบดั่ง ท้าวเวสสุวรรณทั้ง ๗ ปาง  คือ
๑.ปางร่ายพระเวทย์ (ร่ายมนต์) หมายถึง เหล็ก
๒.ปางอุจฉาวสุ (มั่งมีได้ดั่งใจ) หมายถึง ปรอท
๓.ปางธเนศวร (ครองทรัพย์) หมายถึง ทองแดง
๔.ปางโองการท้าวกุเวร (ยักษ์สั่งรวย) หมายถึง เงิน
๕.ปางเจริญสุข (ไวศรวัณ) หมายถึง ทองคำ
๖.ปางเสด็จปราบ (ยักษราช) หมายถึง จ้าวน้ำเงิน
๗.ปางเวสสุวัณ ฉาย (รตนฆร) หมายถึง บริสุทธิ์

เมื่อขณะหลอมรวมกันสำเร็จ ให้ใช้หัวใจทั้ง ๗ ปาง ว่ากำกับ ด้วย (หัวใจพระอภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์)
สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ

แร่สัตตะโลหะ
เคยมีพระเถระผู้เป็นตำนานแห่ง วัดสะพานสูง คือ หลวงปู่เอี่ยม ท่านเคยสร้าง หอกสัตตะโลหะ อันเข้มขลัง ครั้นตามตำนานพญาชาละวันแห่งเมืองพิจิตรนั้น ยังพ่ายแพ้แด่ไกรทองผู้เรืองวิชา ก็ได้ ปราบพญาจระเข้ผู้มากด้วยฤทธิ์ลงได้ ก็ด้วยหอกสัตตโลหะ นี้แล

ฉนั้น เนื้อสัตตะโลหะ จะเป็นแร่หลักในการจัดสร้าง ของ องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง ๗ ปาง กระบองมหากาลแห่งองค์ท่าน จะใช้แร่เมฆสิทธิ์สร้าง จะเป็นมหาวิเศษ อันเนื่องด้วย จะจารอักขระยันต์หัวใจทั้ง ๗ ปาง ลงไปพร้อมขณะหลอมทั้งองค์ ผู้หลอมจะต้องบริกรรมพระคาถา หัวใจทั้ง ๗ ปาง นี้ด้วยพิธี ต้องมีบายศรี เทพ บายศรีพรหม หมากพลู สักการะบารมี

แร่เมฆสิทธิ์
เมษสิทธิ์ นับเป็นโลหะผสมที่มีความคล้ายคลึง และเป็นคู่แฝดกับเมฆพัด กรรมวิธีการสร้างก็คล้ายคลึงกัน ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าโบราณจะเรียกการสร้างโลหะผสม เมฆสิทธิ์ ว่า “การเล่นแร่แปรธาตุ” นับเป็นโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ธาตุกายสิทธิ์ในตัว เพราะขณะที่ทำการหลอมรวมจะต้องบริกรรมพระคาถาต่างๆไปด้วย สำหรับโลหะผสมเมฆสิทธิ์ประกอบด้วยแร่ธาตุ ๔ ชนิดคือ เงิน สังกะสี ทองแดง และปรอท ให้ ภาวนาพระคาถา เดินธาตุหนุนธาตุทั้ง ๔  คือ  นะมะพะทะ จะภะกะสะ

นะ มะ พะ ทะ เป็นพระคาถาแม่ธาตุ ทั้ง ๔ คือ
ดิน-น้ำ-ไฟ-ลม

นะ-คือ ธาตุน้ำ เป็นเมตตามหานิยม

มะ-คือ ธาตุดิน ช่วยให้อยู่ยงคงกระพันชาตรี

พะ-คือ ธาตุไฟ ช่วยป้องกันภูติ ผี ปีศาจ

ทะ-คือ ธาตุลม เป็นกำบังแคล้วคลาด ศัตรู

หัวใจพระกรณีย์ หนุนธาตุทั้ง ๔
จะ ภะ กะ สะ เสริมพลังธาตุทั้ง ๔

จะ-เสริมพลังธาตุน้ำ ทำให้อบอุ่นเย็นสบาย คอยช่วยเหลือผู้อื่น

ภะ-เสริมพลังธาตุดิน ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่อ่อนแอ มีฤทธิ์เดชมะเดชะ

กะ-เสริมพลังธาตุไฟ ช่วยทำลายล้างสิ่งอาถรรพ์และโรคภัยไข้เจ็บ

สะ-เสริมพลังธาตุลม เมื่อไฟจะดับลมก็พัด สิ่งร้ายกลายเป็นดี
องค์บูชาท่านท้าว พร้อมเป็นเจ้าของภาพใน NFT
ขนาดองค์บูชา ทั้ง ๗ ปาง เนื้อ สัตตะโลหะ
องค์ขนาด  เล็กสุด  ๗  นิ้ว 
องค์ขนาด  กลาง   ๑๗ นิ้ว
องค์ขนาด  ใหญ่    ๓๗ นิ้ว
กระบองมหากาลท่านท้าวทำด้วย เนื้อโลหะ เมฆสิทธิ์
ประดับด้วยพลอย และ แร่รัตนชาติแท้

องคขนาดเล็ก ๗ นิ้ว กระบองมหากาล
จะประดับด้วยทองคำแท้น้ำหนัก ๑ บาท
พร้อมพิธีรับองค์ท่านท้าว(ไม่ได้จัดพิธีบวงสรวง)แต่มีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาชุดเล็ก คือบายศรีเทพบายศรีพรหมบายศรีเปิดโลก ผลไม้เจ็ดอย่าง หมากพลู ของหอม ผู้ครอบครองท่านท้าวในแต่ละปางอย่าง จะเป็นการอัญเชิญองค์ญานท่านท้าวมาเป็นทิพยานในการครอบครอง เรียกพิธี รับเสด็จ จะเป็นมงคลอย่างยิ่งแด่ผู้รับองค์ท่านท้าว และ คณะผู้จัดสร้าง เรียกว่าเป็นผู้รู้กาลรู้เวลารู้พิธีและธรรมเนียม ไป ลา มา ไหว้ คัมภีรภาพ

องค์ขนาดกลาง ๑๗ นิ้ว กระบองมหากาล
จะประดับด้วยทองคำแท้น้ำหนัก ๓ บาท
พร้อมพิธีรับองค์ท่านท้าว พิธีบวงสรวงกลาง ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของคณะจัดสร้างองค์ท่านท้าว ให้สมวาสนาบารมีของผู้ครอบครองท่านท้าวในแต่ละปาง อย่างสมพระเกียรติ์แห่งบารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณโณ จะเป็นการอัญเชิญองค์ญานท่านท้าวมาเป็นทิพยานในการครอบครอง เรียกพิธี รับเสด็จ จะเป็นมงคลอย่างยิ่งแด่ผู้รับองค์ท่านท้าว และ คณะผู้จัดสร้าง เรียกว่าเป็นผู้รู้กาลรู้เวลารู้พิธีและธรรมเนียม ไป ลา มา ไหว้ คัมภีรภาพ

องค์ขนาดใหญ่  ๓๗ นิ้ว กระบองมหากาล
จะประดับด้วยทองคำแท้น้ำหนัก  ๗ บาท
พร้อมพิธีรับองค์ท่านท้าว พิธีบวงสรวงใหญ่ ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของคณะจัดสร้างองค์ท่านท้าว ให้สมวาสนาบารมีของผู้ครอบครองท่านท้าวในแต่ละปางอย่าง สมพระเกียรติ์แห่งบารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณโณ จะเป็นการอัญเชิญองค์ญานท่านท้าวมาเป็นทิพยานในการครอบครอง เรียกพิธี รับเสด็จ จะเป็นมงคลอย่างยิ่งแด่ผู้รับองค์ท่านท้าว และ คณะผู้จัดสร้าง เรียกว่าเป็นผู้รู้กาลรู้เวลารู้พิธีและธรรมเนียม ไป ลา มา ไหว้ คัมภีรภาพ

( องค์ขนาด เลข ๗ และ เนื้อสัตตะโลหะ นั้นหมายถึง หัวใจทั้ง ๗ ปาง )